5. Nieuwsmedia print

Vorig hoofdstuk Volgend hoofdstuk

 Kengetallen dagbladen
Eind 2015 telde Nederland 29 dagbladen met een totale oplage van 3,2 miljoen (bron: www.nommedia.nl). Samen bereiken de dagbladen dagelijks 48% van de Nederlanders van dertien jaar of ouder. Dat staat voor 6,8 miljoen personen (Bron: NOM Print Monitor 2015). Het kengetal oplage zegt niets over het aantal personen dat met een krant wordt bereikt. Oplage is een technisch kengetal, terwijl bereik de prestaties van een dagblad zichtbaar maakt.

Het dagblad moet het als advertentiemedium hebben van de kwaliteit van bereik: de leesduur, het intensieve lezen, de lage reclame-irritatie en de actualiteit. Die kwaliteit kan ervoor zorgen dat advertenties niet alleen veel mensen bereiken, maar ook (be-)raken.

 

Kwaliteit van bereik

 

Landelijk en regionaal
De regionale dagbladen vormen een lappendeken die heel Nederland bedekken. Elke regio heeft één regionaal dagblad, met als uitzondering Friesland, waar mensen zowel op het Friesch Dagblad als de Leeuwarder Courant een abonnement kunnen nemen. Er zijn in totaal negentien regionale dagbladen. Daarnaast heeft het Algemeen Dagblad zeven regionale edities. Van de negen landelijke dagbladen zijn er acht betaald en één gratis.

 

Abonnementsoorten
Het is voor dagbladen een uitdaging om elke consument het juiste soort abonnement aan te bieden. Naast het standaard- en weekendabonnement dat bijna alle betaalde dagbladen aanbieden, zijn er de afgelopen jaren allerlei andere deelabonnementen bijgekomen. Zo biedt NRC bijvoorbeeld een lang weekendabonnement aan (donderdag, vrijdag, zaterdag) en Telegraaf een Combi Abonnement met elke dag een digitale editie en vrijdag en zaterdag een papieren krant. De toegespitste abonnementen en het bijbehorende prijsbeleid zijn een belangrijk middel om het aantal abonnees op peil te houden en om in te spelen op veranderende leeswijzen.

 

Gratis dagblad
Door de overname van Metro in 2012 kwam de Telegraaf Media Groep in het bezit van 2 landelijke gratis dagbladen. Het concern heeft van Metro een serieuzere krant met een zakelijke gemaakt. Na het staken van Sp!ts in het najaar van 2014 telt Nederland nog één gratis dagblad: Metro. Omdat deze gratis krant vaak in het openbaar vervoer wordt gelezen en achtergelaten voor een volgende lezer, is het bereik een stuk groter dan de oplage. Metro bereikte in 2015 met een gemiddelde oplage van 439.587 exemplaren ruim 1,1 miljoen mensen. (Bron: NOM Print Monitor 2015).


Verschijning
Inmiddels verschijnen alle betaalde dagbladen zes keer per week, van maandag tot zaterdag. Metro verschijnt niet op zaterdag. Alle landelijke dagbladen verschijnen in de ochtend, behalve NRC Handelsblad en het Reformatorisch Dagblad.


Formaten en advertentietarieven
Anno 2015 verschijnen bijna alle dagbladen op tabloidformaat. Het Financieele Dagblad en het Nederlands Dagblad verschijnen op het Berliner-formaat. De Telegraaf is sinds het najaar van 2014 over op tabloid formaat. Daarmee lijkt een einde gekomen aan het broadsheet-tijdperk. De redactionele pagina’s worden opgemaakt in kolommen.

Een advertentie kan in veel verschillende formaten in een dagblad worden geplaatst. Om hier een helder inzicht in te kunnen geven, zijn de advertentieformaten geharmoniseerd. De meest gebruikelijke advertentieformaten zijn gebaseerd op pagina-aandeel. Bijvoorbeeld 1/1 pagina, ½ pagina, ¼ pagina, 1/20 pagina. Binnen de branche zijn een aantal standaardformaten afgesproken. Daarnaast is iedere krant vrij zijn eigen advertentiebeleid te bepalen. Ook bieden alle dagbladen maatwerk, zoals outserts, plakkaarten, cut outs, corner advertenties, scratch ‘n’ sniff etc. etc. Voor technische informatie, zie ook printarena.nl.

Dagbladen bieden standaard posities aan maar men kan ook kiezen voor een gegarandeerde, specifieke positie, zogenaamde premium advertenties op geselecteerde redactionele pagina’s. De tarieven worden doorgaans bepaald op basis van bereik (NOM), daarnaast gelden toeslagen voor speciale posities zoals de voorpagina. De Persgroep is in 2014 overgegaan op een CPM-model. CPM staat voor Cost per Mille, ofwel kosten per 1.000. De prijs van een advertentie wordt daarbij gebaseerd op het aantal bereikte lezers (gebaseerd op het bereikonderzoek van NOM). In de loop van 2015 zijn ook de andere dagbladuitgevers dit tariefmodel te gaan hanteren.

 

Advertentiecombinaties
Vaak is het voor adverteerders efficiënt om een aantal dagbladen tegelijkertijd in te schakelen. Zij kunnen daarbij gebruikmaken van advertentiecombinaties. Een advertentiecombinatie is één loket voor meerdere dagbladen. Dit biedt efficiencyvoordelen bij het reserveren, orderen en afrekenen. Daarbij biedt een combinatie vaak korting. Voor de nationale advertentiemarkt bestaan er vaste advertentiecombinaties. De combinaties hebben betrekking op ‘gewone (display) advertenties’. Personeels- en rubrieksadvertenties kennen vaak andere advertentiecombinaties.

 

Dagbladmagazines
Een aantal dagbladen produceert magazines die worden meegestuurd met de weekendeditie van het dagblad. De Persgroep geeft PS van de Week voor bij het Parool uit en het Volkskrant Magazine voor bij de Volkskrant. Het Financieele Dagblad geeft FD Persoonlijk uit. Inmiddels wordt de weekendeditie van NRC één keer in de maand vergezeld door de lifestyle glossy DeLuxe. Ook de regionale dagbladen geven magazines en/of specials uit.

 

Opiniebladen
Het opinieweekblad Vrij Nederland (138.000 lezers per nummer, bron NOM) was jarenlang een weekblad, maar is in 2016 overgegaan op een maandelijkse frequentie. De website wordt uitgebreid met meer dagelijkse opinies. Het opinieblad komt ook met een multimediaal platform voor onderzoeksjournalistiek. Het maandblad VN moet het medium worden voor de beste journalistieke verhalen 'van langere adem'. Andere opiniebladen zijn o.a. Elsevier, De Groene Amsterdammer en HP/De Tijd.

Test je kennis!

Inhoud